Kajian menegak getaran enjin sejuk

- Feb 02, 2016-

Menggunakan gelung lubang untuk panik kilang gelungan sejuk tiub gelungan sejuk teknologi dan peralatan, Mesin mempunyai blooming baik dan berketepatan am bergolek daripada bukan feros logam lancar, asli adalah ciri-ciri terbesar bagi penggunaan bahan yang tinggi, ketepatan dan roughness permukaan adalah lebih baik daripada tiub ditarik sejuk. Pengeluaran kilang gelungan sejuk adalah pertengahan inventori separa berterusan pengeluaran, tempoh penghasilan kira-kira 7-14 hari. Proses pengeluaran yang kompleks, bekerja dengan penempatan produk, spesifikasi produk dan baris pengeluaran, pengeluaran telah ketakselanjaran tertentu, pengoptimuman pengeluaran dan produk yang seimbang adalah lebih penting.

Untuk melakukan ini, terlebih dahulu untuk menentukan perusahaan senibina pelbagai peringkat perancangan dan penjadualan sistem kilang gelungan sejuk berdasarkan mekanisma kawalan gelung tertutup barisan pengeluaran perancangan sistem dan pendekatan integrasi sistem penjadualan adalah sangat penting, dan pelbagai peringkat perancangan dan penjadualan sistem penyelidikan dan pembangunan.